top of page
המסע בצופים לוגו.png

מדריך לניהול משתמשים

מה חדש באתר המסע? (ספטמבר 2020) 

המצגת המלאה מתוך השיחה הפתוחה למרכזי ומרכזות השבטים שנערכה ב23.9.2020

מתוך מערכת ניהול המשתמשים ניתן:​

●להוסיף משתמשים חדשים - עבור חניכי שכבה ט׳ שהצטרפו זה עתה לשכב״ג.

●לערוך משתמשים קיימים - נניח שינוי תפקיד/שכבת גיל מודרך למשתמשים שכבר קיימים באתר.

●לשייך משתמש לרש״גד/ית או מרכז/ת שאחראי עליו - שיוך המשתמש תחת ״המנהל הישיר״ יאפשר לרשג״ד/ית או מרכז/ת שאחראי/ת לראות את הפעולות/ישיבות שהוא הרכיב.

●להפוך משתמשים ללא פעילים - נניח שכבה יב׳ שסיימו את פעילותם בשבט.

כניסה לניהול משתמשים

שקופית3.JPG

הוספת משתמש חדש

 • לפני הוספת משתמש חדש יש לוודא כי הוא אינו קיים כבר.
  במידה וקיים יש להיכנס אליו ולערוך את הפרטים הרלוונטים. 

 • למדריכים בזוג יש לפתוח משתמש אחד אשר ממנו יעבדו יחד.
  כלומר: משתמש אחד לכל קבוצה ולא לכל מדריך. 

 • בשדות "שם משתמש" ו"כתובת דואר אלקטורוני" יש לוודא שמזינים את אותו הדבר בשתי השדות. 

 •  כל השדות בטופס הנ"ל הם חובה.

 •  יש לבחור תפקיד אחד בלבד. 

 • "מנהל ישיר" הכוונה לרשג"ד.ית או מרכז.ת שאחראי.ת על המשתמש. שיוך המשתמש תחת "המנהל הישיר" יאפשר לרשג"ד.ית או מרכז.ת שאחראי.ית לראות את הפעולות / ישיבות שהמדריכ.ה הרכיב.ה

 •  לאחר הזנת כל הפרטים יש ללחוץ על כפתור "הצטרפות". לאחר הלחיצה ישלח למשתמש איימיל באופן אוטומטי עם פרטי הכניסה לאתר. 

שקופית4.JPG

סרטון הדרכה להוספת משתמש חדש

טבלת ניהול משתמשים

למסך זה מגיעים לאחר לחיצה על "ניהול משתמשים". 

בחלק העליו של מסך זה ניתן לסנן/ למיין את המשתמשים של השבט או לחפש משתמש ספציפי באמצעות מספר ת"ז. 

לאחר מציאת המשתמש הרלוונטי ניתן ללחוץ על כפתור "עריכה" בצד שמאל על מנת להגיע למסך של עריכת הפרטים של המשתמש.

שקופית5.JPG

עריכת משתמש קיים

שקופית6.JPG

במסך זה ניתן לערוך את הפרטים של המשתמש. 

לרוב נערוך משתמש קיים כאשר יש צורך להגדיר את תפקידו מחדש. 

העריכה תכלול: 

- שינוי תפקיד

- שינוי שכבת גיל מודרך

- שינוי מנהל ישיר 

רצוי לא לשנות פרטים נוספים במידה ואין צורך. 

לאחר העריכה וביצוע השינוי כפי שנדרש יש ללחוץ על כפתור "שמירה". 

בכניסה הבאה של המשתמש לאתר פרטיו והרשאותיו יתעדכנו באופן אוטומטי.

 

סרטון הדרכה לעריכת משתמש קיים

דיווח על תקלה באתר

הגדרת מלווה ישיר למשתמש

הפיכת משתמש ללא פעיל

מחיקת משתמש (לדוגמה: שמינסטים)

bottom of page